Який вплив на фінансову звітність, якщо цикл обліку не дотримується?

Компанія може встановити свої конкурентоспроможні приціли високими, щоб заробити гроші та заробляти більше з часом, але вона повинна дотримуватися свого облікового циклу, щоб забезпечити виконання персоналом вимог, встановлених вищим керівництвом. Якщо не отримати викуп працівників щодо дотримання нормативних актів, це може мати згубний вплив на фінансову звітність.

Цикл обліку

Якщо ви перебираєте бухгалтерський цикл компанії, ви бачите інструменти, тактику та стратегію, яку бізнес використовує для запису економічних подій, переглядає їх на точність та повноту даних та забезпечує відповідність нормативним вимогам. Останній пункт означає вжиття відчутних кроків для оцінки транзакції, визначення способу її запису та звітування та знаходження правила бухгалтерського обліку, яке застосовується за обставин. Цей характерний підхід важливий, оскільки фінансова установа - наприклад, банк - не реєструє інвентар, як це робить, наприклад, виробнича фірма.

Фінансова звітність

У сучасній економіці компанії часто розвиваються в конкурентоспроможної культурі, обтяженій вимірюванням лідерства на фронтах, настільки ж різноманітних, як платоспроможність, прибутковість, ліквідність та максимум коштів. Для оцінки цього кварталу показників відповідними підсумками даних є звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів та звіт про зміну власного капіталу. Платоспроможна компанія має позитивну чисту вартість - означає більше активів, ніж боргів. "Вигідний" - це термін, який люди приносять підприємству з більшим доходом, ніж витратами. Щоб дізнатися більше про ліквідність компанії, поглибимось у її виклад грошових потоків та прислухайтесь до таких речей, як операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Звіт про власний капітал - інша назва звіту про зміни в капіталі акціонерів - пропонує зрозуміти, як організація залучає кошти за допомогою випуску акцій та облігацій та як винагороджує акціонерів.

Ефект

Якщо цикл бухгалтерського обліку - записування, аналіз транзакцій, перевірка точності даних та фінансова звітність - не проходить звичайних етапів, результатом є квартет бухгалтерських звітів, не синхронізованих з нормативними вказівками. Це означає, що звіти є неточними, неповними та оманливими - трифекта, яка не відповідає загальновизнаним принципам бухгалтерського обліку, міжнародним стандартам фінансової звітності та правилам Комісії з цінних паперів та бірж США.

Очікуючи податківця

Бізнес з неадекватним обліковим процесом може запросити ретельний контроль регуляторів усіх напрямків, включаючи SEC, Управління фінансових злочинів Федерального бюро розслідувань та Службу внутрішніх доходів. Аудитори IRS могли переглянути книги компанії, щоб з’ясувати фіскальну відповідність та стягувати штрафи, якщо власні скарбники направили менше фіскальних доларів, ніж заборгували.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.