Принципи контролю якості

Контроль якості вимагає часу та грошей, але це може в майбутньому врятувати ваші проблеми у бізнесі. Неякісна продукція може отримати негативний розголос та юридичні санкції, включаючи судові позови та штрафи уряду. Найефективніші системи контролю якості відповідають чітким принципам та встановлюють чіткі рекомендації щодо забезпечення якості кожного виробу, який ви виробляєте.

Лідерство та організаційна структура

Щоб послідовно виробляти якісну продукцію, вам потрібна чітка, послідовна організаційна структура, щоб працівники знали ланцюжок командування. Керівництво вашого бізнесу повинно встановлювати чіткі цілі щодо підтримання та досягнення якості та сприяти створенню середовища, яке цінує якість. Головний керівник, який каже працівникові не турбуватися про виправлення зламаної частини, телеграфує, що якість не цінується. Співробітники також повинні бути залучені до процесу управління якістю шляхом вільного обміну ідеями та розкриття проблем.

Процесовий та системний підходи

Контроль якості працює ефективніше, коли він орієнтований на процес. Підхід, заснований на процесах, є менш ієрархічним, натомість орієнтується на досягнення конкретних цілей та задоволення замовника. Наприклад, в юридичній фірмі підхід, заснований на процесах, підкреслює, як вигравати справи та створювати задоволених клієнтів, а не забезпечувати виконання адвокатом чи працівником певної ролі. Так само системний підхід підкреслює взаємопов'язаний характер кожного відділу. Замість того, щоб вести боротьбу за територію, процедури контролю якості на основі систем заохочують співпрацю та звітність між відомствами.

Емпіричні докази та прийняття рішень

Ваші управлінські рішення щодо контролю якості повинні базуватися на емпіричних доказах, а не на думці чи традиції. Запросіть інформацію від співробітників, постачальників та клієнтів та порівняйте та порівняйте отримані результати з різними процесами. Наприклад, ви можете повірити, що працівники роблять менше помилок, коли вони не роблять частого перерви. Але докази можуть свідчити про зворотне - що працівники працюють ефективніше та випускають кращий продукт, коли роблять перерви в міру необхідності.

Зосередьтеся на клієнтах

Ваш прибуток в кінцевому рахунку надходить від ваших клієнтів, а це означає, що їх думка є найважливішою. Приймайте відгуки клієнтів про ваші товари та включайте їх у свою ділову практику. Хороша система контролю якості постійно вносить коригування для підвищення якості, і деякі ваші найважливіші коригування можуть відбуватися від прослуховування ваших меценатів.

Чітка політика

Чітка політика контролю якості може зробити абстрактні принципи більш конкретними. Накресліть конкретні практики, які працівники повинні застосовувати у кожному відділі, та встановіть чітку ланцюжок команд для повідомлення про проблеми чи помилки. Періодично перевіряйте кожен відділ, щоб переконатися, що він дотримується політики компанії, і внесіть конкретні корективи у свою політику, якщо працівники вважають їх незрозумілими або заплутаними.

Галузеві стандарти

Окрім того, щоб клієнти були безпечними та щасливими, вам також доведеться відповідати галузевим стандартам. Наприклад, центри контролю та профілактики захворювань США публікують стандарти тестування лабораторних зразків, а медичний та науковий бізнес повинні включати ці політики у свою бізнес-модель. Читання торгових журналів, участь у онлайн-форумах, приєднання до торговельних організацій, перегляд недавньої літератури у вашій галузі та відвідування семінарів для постійної освіти можуть допомогти вам залишатися в курсі. Наприклад, якщо ви займаєтесь сферою охорони здоров’я, вам може знадобитися, щоб ваші працівники відвідували певну кількість семінарів для безперервної освіти щороку.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.