Як компанії виплачують дивіденди?

Дивіденди - це виплати, які компанія здійснює акціонерам як прибуток від їх інвестицій. Сума або частота виплат може показувати силу компанії та її зростання за певний період. Не всі компанії виплачують дивіденди.

Види дивідендів

Існує три типи виплат, що даються інвесторам в компанії, коли є прибуток: залишкові дивіденди, стабільність дивідендів та гібриди залишкових та стабільних дивідендів.

Методи

Виплати дивідендів можуть здійснюватися як із залишку прибутку, так і у відсотках від прибутку компанії. Перший вид оплати відбувається, коли всі інші виплати сплачуються, другий вид сплачується або щоквартально, або щорічно у відсотках до валового доходу, незалежно від витрат.

Функція

Дивіденд розподіляє дохід, не потрібний для оплати інших видатків, який не може бути використаний іншими методами для акціонерів компанії.

Міркування

Розмірковуючи про придбання акцій у компанії для її виплати дивідендів, ви повинні знати, чи шукаєте ви постійного доходу або змінних платежів. Хоча стійкі відсоткові платежі дають постійні результати, залишкові платежі часто пропонують більші суми виплат.

Гібридний тип

Гібридний дивіденд - це дивіденд, який поєднує в собі характеристики як залишкових, так і стабільних дивідендів. Гібридний дивіденд має низький рівень виплати разом з другою виплатою, якщо дохід компанії перевищить нормальний рівень.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.